Sådan forholder vi os til Coronavirus

... på Katedralskolen

Eleverne bliver løbende orienteret i skolens informationsforum Teams i kanalen 'NYKA_Hele skolen/0000 Nykat - hele skolen'


UPDATE PR. 26. APRIL 2021:

COVID19-test ved eksamen
Det er elevens eget ansvar at møde til eksamen med en negativ COVID19-test, der er under 72 timer gammel. 
Skolen har pligt til at bortvise elever, der ikke har en gyldig test ved eksamen.


UPDATE PR. 8. FEBRUAR 
2021: 

Overblik over hvilke eksaminer, der afholdes sommertermin 2021

 

UPDATE PR. 19. DECEMBER 2020: 

Alle eksaminer er aflyst frem til 31. januar 2021 jf. denne skrivelse fra Børne og Undervisningsministeriet.
Det er HF-elever, der primært er berørt af aflysningen, og alle berørte elever er orienteret via Teams.


UPDATE PR. 30. OKTOBER 2020:

Læs Sundhedsstyrelsens informationer her

---- oo §§ oo ----


I fællesskab skal vi sammen sikre en god hygiejne og fornuftig adfærd ved at følge Sundhedsstyrelsens skærpede forholdsregler for at undgå, at der opstår stor smittespredning og sygdom blandt personale og elever.  Se sundhedsstyrelsens anbefalinger på https://www.sst.dk/

Når I møder ind på skolen, vil I derfor møde en indretning, der hjælper os til at følge de skærpede forholdsregler. I vil bl.a. se Sundhedsstyrelsens plakater om hygiejne og adfærd, som vi skal følge.

På Katedralskolen skal I så vidt muligt færdes udenfor. Dvs. I skal ikke gå til lokalerne igennem gangene, men så vidt muligt udenfor og i stedet for gå ind ad nærmeste indgang i forhold til det lokale, I skal være i. Vi har inddelt Katedralskolen i en række områder i forhold til de forskellige indgange med nærliggende lokale og nærliggende toiletter. I pauserne skal I opholde jer i klassen eller udenfor. Kantinen er åben, og der kan købes mad og drikke, men det er ikke muligt at opholde sig i kantinen og i fællesarealerne i pauserne. 


CORONAINDGANGE

Klasserne skal benytte sig af de indgange som er angivet nedenfor

2o

Hovedindgang

2c

Hovedindgang

3a

Mediefagsindgang

3u

Hovedindgang

2p

Hovedindgang

2e

Studievejleder

3b

Studievejleder

3y

Mediefag

2q

Indgang ved idræt

2u

Bagindgang

3c

Studievejleder

 

 

2a

Mediefagsindgang

2x

Bagindgang

3d

Mediefagsindgang

 

 

2b

Studievejleder

2z

Hovedindgang

3e

Hovedindgang

 

 

 Alle 1.g elever skal benytte den indgang der er nærmest deres stamlokale.


HÅNDTERING AF SYGDOM OG SYMPTOMER

De typiske symptomer på COVID-19 sygdom er feber, tør hoste, ondt i halsen, hovedpine, alment ubehag eller muskelsmerter.   Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du ikke komme på gymnasiet, men give besked til skolens kontor (tlf 54849000) om årsagen til dit fravær. 

Gymnasiets ledelse har udarbejdet en Instruks til elever og ansatte med symptomer på COVID-19 


REFUNDERING AF PENGE FRA AFLYSTE STUDIETURE I 2.G

Alle elever får pengene retur fra de aflyste studieture i 2.g. Hvis du ikke har modtaget, det beløb du har indbetalt, skal du kontakte din rejselærer.


FORHOLDSREGLER VEDR. REJSER TIL UDLANDET 

Du kan holde dig opdateret om Udenrigsministeriets rejsevejledninger på deres hjemmeside.  

Du skal blive hjemme i 14 dage efter en rejse til lande, som det frarådes at besøge. I denne periode modtager du ikke fjernundervisning.

Hvis du rejser til et land, der er kategoriseret i gul, dvs. åben og overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19, behøver du ikke blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Hvis du er i tvivl om skolens aktiviteter er du velkommen til at ringe til skolens kontor på 54849000.

Pr. 23. september 2020

Børne- og Undervisningsministeriets anbefalinger i brev til forældrene.

Se endvidere ministerens tale til de unge, og læs denne pjece rettet mod netop de unge.

Senest opdateret den 23.09.2020