Samfundsfag A - Engelsk A

Tilbage til Samfundsvidenskabelig oversigt

Med denne studieretning vil du få viden om

 • samfundsmæssige, kulturelle og sproglige forhold
 • menneskers handlinger, motiver og forestillinger, samt forstå og forholde dig kritisk til dette.
 • forskellige typer engelsksprogede tekster med fokus på at analysere, fortolke og diskutere dem metodisk
 • at anvende og forholde dig til engelsk som et globalt kommunikationssprog
 • Danmarks og den engelsksprogede verdens muligheder i det internationale system, samt forstå og forholde dig hertil.
 • politiske og økonomiske sammenhænge via teorier og modeller
 • hvordan du udtrykker dig flydende, præcist og nuanceret på engelsk

I samfundsfag opnår du indsigt i samfundet, forholdet mellem menneske og samfund og viden om de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Du opnår færdigheder og kompetencer i at undersøge og analysere samfundsmæssige forhold og i at formidle dem mundtligt og skriftligt.

I engelsk får du indsigt i historiske og kulturelle forhold i den engelsksprogede verden og får forståelse for litteraturens samfundsmæssige og politiske betydning. Du opnår færdigheder i at analysere både skønlitterære tekster, sagprosa, film og internettekster, og du udvikler din engelske udtryksfærdighed både skriftligt og mundtligt.

Emner du kan arbejde med:

 • Migration og multikulturelle samfund
 • Økonomisk og social lighed eller ulighed
 • Forhold i de tidligere engelske kolonier
 • Politik og medier
 • Globaliseringens gode og problematiske sider
 • Demokrati og politiske værdier
 • Litteraturhistoriske perioder, fx romantikken
 • Litterære genrer, fx fantasy, noveller, science fiction
 • Retorik og politisk kommunikation

Se studieretningens opbygning her