Musik A - EngelskA eller Musik A - Matematik A

Tilbage til kunstnerisk oversigt

I denne kunstneriske studieretning kan du vælge mellem at se musik fra naturvidenskabeligt eller humanistisk perspektiv.

De fleste mennesker tænker ikke over, at der er matematik i musik. Men faktisk har matematik og musik meget til fælles i deres krav om logisk, kompleks og systematisk tænkning. I begge fag kan det handle om at se mønstre og strukturer. Tænk bare på opbygningen af nodeværdier i brøker som ½, ¼ og ⅛!

Du kan også vælge at se musikken fra et humanistisk perspektiv. I studieretningen med engelsk studerer vi musikken som et kunstnerisk udtryk, farvet af det samfund den kommer fra.

Hvis du brænder for musik, vil forstå og lære mere om musik ved at spille, synge, analysere og arrangere musik i alle genrer og stilarter, og har lyst til at dele din glæde for musik med andre ligesindede og ved koncerter på skolen, skal du vælge den kunstneriske studieretning med engelsk eller matematik.

Eksempler på indhold:

  • Vi arbejder fx med matematik i moderne kompositionsmusik, det gyldne snit i natur og musik, eller med engelsk i en forståelse af den sorte hiphopkultur i USA
  • Vi samarbejder med lokale orkestre og musikskolen
  • Vi får besøg af komponister og musikere og deltager i koncerter ude af huset
  • Vi har ekskursioner til fx DR-koncerthuset, Operaen, Dansk Musikerforbund, musikkonservatorierne, musikhistorisk museum

Muligheder:

Musik er et almendannende fag, der styrker dine evner til at arbejde analytisk og logisk. Derfor er det også en studieretning, der åbner op for mange forskellige uddannelsesveje. Det er naturligt, at studieretningen peger frem mod videregående uddannelser inden for det kreative og kunstneriske felt, men med engelsk åbner den også op mod andre humanistiske studier samt studier i udlandet.

Studieretningen med matematik peger desuden mod naturvidenskabelige, økonomiske og tekniske uddannelser.

Se studieretningens opbygning her: Musik - Engelsk eller Musik - Matematik