HF+, bliv student på 3 år

Tilbage til fagpakkeudbud

Nykøbing Katedralskole tilbyder en 3-årig HF-eksamen i et særlig tilrettelagt og trygt miljø.

Hvad kan jeg bruge det til?
Den 3-årige HF-eksamen er oprettet inden for gældende bekendtgørelse. Du har derfor nøjagtig de samme muligheder som med en traditionel 2-årig HF-eksamen. 
Du får samme muligheder for valg af fagpakke og valgfag.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Uddannelsen er beregnet for unge med funktionsnedsættelser.
På baggrund af en sagkyndig udtalelse fra en fagperson bliver du visiteret til uddannelsen af en UU-vejleder. Senere kommer du til en optagelsessamtale hos os.

Den daglige undervisning
Du får undervisning hver dag fra kl. 9.45 – 13.15.
Du har de samme fag som en traditionel HF-eksamen. Derudover har du ’klassens tid’ hver uge.

Den daglige undervisning foregår i et stamklasselokale og i faglokaler.

Lærergruppen er et fasttømret team, der er indstillet på at rumme elever med funktionsnedsættelser.
Til klassen er knyttet fast mentor og studievejleder.

Der er undervisning i 2 moduler om dagen fra kl. 9.45 til 13.15.
I 1. og 2.hf har du fællesfag. I 3.hf har du fagpakkefag samt 1-2 valgfag.
Se fagpakkernes beskrivelser på hjemmesiden.

Ud over de traditionelle HF-fag får du en ugentlig ’klassens tid’ hvor du kan drøfte personlige og sociale emner med klassens studievejleder/mentor.

Kontakt Nykøbing Katedralskolen
v/vicerektor Lars Jørgensen
Poul Martin Møllersvej 3, Nykøbing F.
Tlf. 5484 9000