Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Lærer som er igang med at undervise eleverne

Lærere

Få sat ansigt på alle vores engagerede lærere, som har den daglige kontakt med eleverne på Nykøbing Katedralskole.

Igennem studietiden hos os, vil du blive undervist af flere af vores dygtige lærere. Lærerne underviser på de forskellige studieretninger og fag vi tilbyder på Nykøbing Katedralskole. Du kan under hver lærer se, hvilke fag de underviser i.

 

Skolens undervisere

A.

Anders E. Christensen - AC

Fysik, Matematik

Anders K. Stausholm - AS

Engelsk, Samfundsfag

Ania Larsen - AL

Astronomi, Fysik, Kemi

Anne R. Rosendahl - AR

Studievejleder, Engelsk, Religion

B.

Bettina Hestbek - BH

Samfundsfag, Tysk

Birgit Kiilerich - BK

Billedkunst, Spansk

Björg Rasmussen - BR

Billedkunst, Samfundsfag

Brian Egede-Pedersen - BP

Engelsk, Historie

C.

Catrine Scholle - CS

International koordinator, Idræt, Psykologi

Christian Enemark - CE

Frivillighedskoordinator, Idræt, Samfundsfag

D.

Ditte R. Kristiansen - Di

Skrivevejleder, Dansk, Drama,

Dorte Henriksen - DH

GL-tillidsrepræsentant, Dansk, Samfundsfag

E.

Emma Louise Rasmussen - ELR

Historie, Idræt

F.

Frederik Ferdinand - FF

Samfundsfag, Engelsk

G.

Gorm Nielsen - Go

Historie, Naturgeografi

Grete Christiansen - GC

Biologi, Idræt

H.

Helle Wedel - HJ

Psykologi, Tysk

Henrik Wessel - HW

Astronomi, Fysik, Matematik

I.

Ida Bruun Clausen - IC

Dansk, Musik

Inge Wagner - IW

Biologi, Bioteknologi, Kemi

J.

Johanne Rasmussen - JoR

Læsevejleder, Dansk, Samfundsfag

Jutta Fitzner - JF

Fransk, Idræt

K.

Karin Pedersen - KP

Bioteknologi, Kemi

Kristina S. Dalgaard - Da

Matematikvejleder, Matematik

Kurt Jensen - KJ

Fysik, Matematik

L.

Lene Bønnerup - LB

Dansk, Engelsk

Lise Stentebjerg - LS

Idræt, Psykologi

M.

Mai-Brit Bülow-Nielsen - MB

Biologi, Idræt

Martin Kruse - MaK

Matematik

Mette Facius - MF

Historie, Religion

Mette Nørholm - Noe

Dansk, Filosofi, Psykologi

Michael R. Welling - MW

Ordblindekoordinator, Historie, Samfundsfag

Mie Østergaard - Moe

Engelsk, Historie

Mike Hendriksen - MH

Dansk, Idræt

Mikkel Kjær Grindsted - MK

Engelsk, Historie

Mille Björlik-Nimb - Mi

Dansk, Drama, Musik

Morten Blok Sørensen - MS

Dansk

N.

Nicolai Jacobsen - NJ

Historie, Idræt

Nicolaj Frejlev - NF

Dansk, Religion

Niels Just Rasmussen - NR

Naturgeografi, Religion

Niels Ladefoged Rasmussen - NL

Historie, Latin, Oldtidskundskab

Nina Holst Nielsen - NN

Dansk, Mediefag

O.

Olav Lyndrup - OL

Matematikvejleder, Informatik, Matematik

R.

Ronni P. Frederiksen - RP

Studievejleder, Fransk, Idræt

Rune Frank Hansen - RFH

Engelsk, oldtidskundskab

S.

Simon Jehn - SiJ

Samfundsfag, Engelsk

Steen J. Jensen - SJ

Fysik, Matematik

Sunilda Torres - STo

Spansk

Sunneva Poulsen - SP

Dansk, Engelsk

Søs Maxner - Ma

Dansk, Engelsk

T.

Thomas M. Petersen - TP

Biologi, Fysik

Trine Lundstrøm - TL

Biologi

Elever i klasselokalet