DSC_0746.JPG

Ansøgning om optagelse, SU og transport

Ønsker du at ansøge om optagelse på Nykøbing Katedralskole, kan du anvende følgende link til www.optagelse.dk

Ønsker du at ansøge om Statens Uddannelsesstøtte, klik her: http://www.su.dk/

Ønsker du at ansøge om Ungdomskort til transport, klik her: http://ungdomskort.dk/

 

Studiefleks

Studieflex er et tilbud dig, der er under uddannelse og ikke har adgang til anden offentlig transport.

Når du er med i Studieflex-ordningen, bliver du hentet hjemme hos dig selv og kørt til dit uddannelsessted.

På nedenstående link kan du se betingelserne og hvordan man søger om at komme med i studieflex-ordningen.

https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/TRAFIK_VEJE_OG_HAVNE/Kollektiv_trafik/Studieflex.aspx

Her ligger også et link til et ansøgningsskema, som skal udfyldes.
I ansøgningsskemaet er et punkt vedr. studienummer, dette punkt skal ikke udfyldes.