Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Nykøbing Katedralskole set udefra med japanske kirsebærtræer i forgrunden

Information til forældre angående studieture

Informationen er i forbindelse med studieture i skoleåret 2021-2022 på Nykøbing Katedralskole.

Kære forældre

I skoleåret 2021-22 tilbydes 2.g-klasserne og 2.hf-klasserne en studietur.
Vi har valgt at flytte studieturen fra efteråret 2021, hvor studieture normalt ligger, til foråret
2022. På denne måde håber vi, at covid-19 situationen er faldet så meget til ro, at vi kan rejse ud
i verden igen.

Lige nu er klassernes team ved at finde rejselærere, som inden 1.maj vil sende en ansøgning til
ledelsen om mulige rejsesteder, fagligt indhold og partnerskole.
I begyndelsen af juni har alle klasser været igennem en afstemning, om de ønsker en studietur.
Det er lærerne der beslutter rejsemålet ud fra faglige kriterier.

Når studieturen er godkendt af ledelsen, får I forældre en samtykkeerklæring, hvor I skriver
under på, at jeres barn må rejse ind og ud af et land. Eventuelt skal et vaccinepas fremvises
(afhænger af myndighederne).

Elever med en sygdom, der kræver medicin eller anden speciel hensyntagen, skal orientere
rejselærerne herom ved tilmelding til rejsen. Hertil kommer en særlig blanket til udfyldelse af
elev/forældre. Læs også skolens rejsebestemmelser med studieordensregler og i vores beskrivelse af skolens globale internationale strategi under om regler under rejser.

Elever, der ikke er danske statsborgere skal have udrejsetilladelse af politiet.

Udvekslingselever eller andre med ikke-dansk pas skal måske have visum (gælder dog ikke
indenfor EU – her skal blot medbringes en speciel blanket, som eleven kan fremskaffe ved
henvendelse til politiet/udlændingemyndigheder).

Den samlede pris for rejsen inkluderer transport, ophold, udflugter og entreer (men ikke kost og
lommepenge) og må ikke overstige en fastsat beløbsramme på 3000 kr. for HF og 4000 kr. for 2g.
Elever der ikke deltager i studieturen, skal arbejde på skolen i løbet af rejseugen.

Der afholdes evt. et forældremøde forud for studieturen.

Alle elever skal have det blå sygesikringskort for rejser i EU. Eleverne skal SELV stå for egen
forsikring, der dækker mindst afbestilling, hjemtransport, sygdomsbehandling og tyveri. Skolen
kan ikke forsikre eleverne.


Her nogle vigtige deadlines:

Juni:
Rejsemålet bliver besluttet

Inden efterårsferien:
Af hensyn til planlægning og betaling skal de første rater betales inden efterårsferien.

Det endelige program skal godkendes af rektor senest 1 måned før afrejse
HF: 04.01.2022, STX: 08.02.2022

Rejsearrangøren bestemmer, hvornår det samlede beløb til studieturen skal være indbetalt.

Alle yderligere informationer vil tilgå eleverne fra rejselærerne.

Vandkunst på græsplænen udenfor Nykøbing Katedralskole

Deltagerbetaling for elever

Ved ekskursioner, studieture og udvekslinger kan der forekomme deltagerbetaling for eleverne. Bliv klogere på beløbsrammerne og skolens regler på området.

Studietur til Frankrig