Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Nykøbing Katedralskole set fra boldbanerne

Retningslinjer for studieture

Læs retningslinjerne for studieturene på Nykøbing Katedralskole for skoleåret 2021-2022.

Grundet Covid19 er studieturene skubbet til foråret 2022.

Studieture tilbydes på Nykøbing Katedralskole til eleverne i 2g og 2 HF. Studieturen skal indeholde besøg hos og et fagligt samarbejde med en af vores partnerskoler. Det tilstræbes, at besøget indebærer min. 1 overnatning i private hjem.
Medmindre dispensation gives, skal den ene af rejselærerne være fra klassens studieretningsfag.
Klassens øvrige lærere inddrager klassens rejsemål/samarbejdspartner i det omfang, det er muligt i den daglige undervisning.

Før studieturen – fra foråret i 1g til vinter i 2g

 1. I januar kontakter rektor eller international koordinator teamlederne for 1.g/1HF med henblik på rejsemål for 2.g/2 HF og afholdelse af boder til årsfesten.
 2. Senest 1. maj 2021 afleverer rejselærerne den første ansøgning med beskrivelse af rejsens program, pris mm. til rektor. Blanket findes i Grønspættebogen. Teamlederne, rektor og skolens internationale koordinator afklarer sammen, hvilke lærere/fag, der rejser med klassen.
 3. Endelig godkendelse af ansøgning sker senest 17. maj. Eleverne orienteres og afstemningsprocedurerne træder i kraft (senest 1. juni). Hvis rejsen aflyses, skal det meddeles ledelsen inden 4. juni.
 4. Af hensyn til planlægning og betaling skal de første rater betales inden efterårsferien.
 5. Den samlede pris for rejsen inkl. transport, ophold, udflugter og entreer (men ikke kost) må ikke overstige en fastsat beløbsramme på 2500 for HF, 4000 kr. for 2g og 5000 kr. for 3g. (Gælder kun for rejser i stamklasser og ikke projektrejsen).
  Dispensation herfra kan gives af rektor.
 6. Programoplæg og pris præsenteres for klassen senest d 21. maj, som evt. ved afstemning vælger mellem de fremstillede forslag. På afstemningssedlen skal følgende fremgå: Destination, venskabsskole, anslået pris, deltagende fag, bekræftelse på at eleven har egen rejseforsikring og afbestillingsforsikring, samt skolens adfærdsregler.
 7. Hvis mere end 1 elev pr påbegyndt 10 fra klassen/holdet ikke deltager, kan turen ikke forventes godkendt, og klassen kommer således ikke på studietur.
  Rektor kan dog dispensere for antallet af deltagere.
 8. Elever der ikke deltager i studieturen, skal arbejde på skolen i løbet af rejseugen.
 9. Når studieturen er godkendt, skal forældrene udfylde en samtykkeerklæring, hvor de giver deres barn lov til at rejse ind og ud af et land. På sharepoint findes en standardsamtykkeerklæring, der skal bruges inden afrejse. Eventuelt vaccinepas (afventer svar fra myndighederne)
 10. Der afholdes evt. et forældremøde forud for studieturen.
 11. Alle elever skal have det blå sygesikringskort for rejser i EU. Eleverne skal SELV stå for egen forsikring, der dækker mindst hjemtransport, sygdomsbehandling og tyveri. Skolen kan ikke
  forsikre eleverne. Klassen kan vælge at tegne en samlet forsikring gennem rejsebureauet.
 12. Ved rejser uden for EU SKAL der tegnes en samlet rejseforsikring via rejsebureauet. Vær opmærksom på elever med særlige behov/sygdomme skal tegne særskilte rejseforsikringer.
 13. Lærer-rejseforsikring aftales med kontorets bogholderi.
 14. Elever med en sygdom, der kræver medicin eller anden speciel hensyntagen, skal orientere
  rejselærerne herom ved tilmelding til rejsen. Hertil kommer en særlig blanket til udfyldelse af elev/forældre.
 15. Elever, der ikke er danske statsborgere skal have udrejsetilladelse af politiet.
 16. Udvekslingselever eller andre med ikke-dansk pas skal måske have visum (gælder dog ikke indenfor EU – her skal blot medbringes en speciel blanket, som eleven kan fremskaffe ved henvendelse til politiet/udlændingemyndigheder).
 17. Det endelige program skal godkendes af rektor senest 1 måned før afrejse HF: 04.01.2022, STX: 08.02.2022
 18. Rejsearrangøren bestemmer, hvornår det samlede beløb til studieturen skal være indbetalt.
Vandkunst på græsplænen udenfor Nykøbing Katedralskole

Deltagerbetaling for elever

Ved ekskursioner, studieture og udvekslinger kan der forekomme deltagerbetaling for eleverne. Bliv klogere på beløbsrammerne og skolens regler på området.

Nykøbing Katedralskole set udefra med japanske kirsebærtræer i forgrunden

Information til forældre angående studieture

Informationen er i forbindelse med studieture i skoleåret 2021-2022 på Nykøbing Katedralskole.

Studietur for elever