Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Pige set bagfra laver skriftlig opgave på bærbar computer

Formalia ved de større skriftlige opgaver

Det er vigtigt at du er orienteret omkring formalia ved de større skriftlige opgaver på Nykøbing Katedralskole.

Vi har samlet alle formalia vedr. de større skriftlige opgaver samt SRP og SSO. Har du yderligere spørgsmål til formalia kan du kontakte din lærer.


Generelt skal du huske


Sidetal

Opgavens forside har aldrig sidetal, og visse dele af opgaven tæller ikke med i det samlede sidetal.

Ved DHO, SRO, SRP og SSO gælder:
Opgavens forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller samt eventuelle bilag tæller ikke med i det samlede sidetal.


Hvornår skal der sættes noter

Der skal henvisning til alt (billeder, grafer, figurer, citater etc.) Det kan f.eks. være:

 • Oplysninger der virker forstyrrende i teksten. Eksempelvis begrebsdefinitioner.
 • Ved citater henvises til litteraturen hvorfra citatet er hentet.
 • Ved litteraturhenvisninger generelt. Noten sættes efter henvisningen er benyttet.
 • Ved henvisning til bilag.


Hvordan skriver jeg fodnoter?

Ved første henvisning skal du skrive al information i fodnoten: dvs. forfatterens efternavn, første initial (År): Bogtitel, udgave, by, land/stat: Udgiver, sidetal

 • Heltberg, E (2007): Sproget i litteraturen, 1. udgave, Gyldendal, s. 187.

Henviser du lige bagefter igen til samme litteratur, kan du nøjes med at skrive ibid+sidetal – ibid samme sted

 • Ibid s. 190.

Næste gang du henviser, kan du nøjes med forfatter(efternavn), årstal og side(r):

 • Heltberg (2007), s. 166.


Citater

 • Korte citater skrives ind i teksten med ”…..”.
 • Længere citater (over tre linjer) skrives i et afsnit for sig med kursiv eller mindre skriftstørrelse. -
  • det kunne eventuelt se ud sådan
 • Udelades dele af citatet angives dette med […].


APA

På Katedralskolen bruger vi den henvisningsteknik der hedder APA. Det er vigtigt, at du benytter samme model igennem hele opgaven.

Hvordan vil du henvise eller citere?

Hvad skal du huske?

Hvordan ser det ud i din tekst?

Du ønsker et kort citat som en del af din egen løbende tekst

Markér den del du citerer, med anførselstegn

Hovedformålet med undersøgelsen var at “kontrollere overensstemmelsen mellem politikernes ord og handlinger” (Hansen, 2002 s. 12). Desuden ville man undersøge...

Du ønsker at bruge et længere citat

Lav indrykningslinje og linjeoverspring

Konklusion på Hansens analyse er helt utvetydig:

 

Man kan ikke regne, med at fordi en politiker har taget stilling til noget eller har lovet noget, så vil hav eller hun også handle derefter. Dette er reglen. Overensstemmelse mellem ord og handling er undtagelsen! (Hansen, 2002, s. 43)

 

Det er hårde ord fra forfatterne, men som analysen vil vise, er der belæg for påstanden.

 

Du ønsker at udelade dele af et citat

Markér udeladelser med tre punktummer: ... Fire punktummer, hvis din udeladelse indeholder et punktum ...

“At grisene ikke er stressede, […] er vigtigt for kødkvaliteten” (Jensen, s. 12).

Du ønsker at tilføje eller ændre i citatet

Lav en () omkring det du har tilføjet eller ændret.

“Forholdet mellem Karina og ham (Peter) havde ændret sig siden turen” (Sørensen, 1987, s. 12).

Du vil sige med dine egene ord, altså parafrasere, hvad en anden har sagt.

Lav en parafrase ved at henvise tydeligt til den person, hvis ord, du gør til dine egne

Ifølge Giddens (1999, s. 42) er noget af det, der kendetegner det senmoderne samfund, at det enkelte menneske hver dag stilles over for nye muligheder og nye valg, der skal foretages. Individet kan have særligt svært ved dette, fordi der er rigtig, er nogle regler, der gælder for træffe disse valg. Dette kan skabe utryghed og nervøsitet. For hvad nu hvis man vælger forkert?

Du vil henvise til en film eller tv-program

Du kan referere til, citere ordret eller lave parafrase. Husk tidskode.

I filmens åbningssekvens (Boyle, 1995, 00:00-03:54) ses tydeligt, at instruktøren bruger musikken kontrapunktisk.


Litteraturliste

Man kan enten lave én lang liste, eller man kan dele den op i bøger, tidsskriftsartikler, avisartikler og hjemmesider. Begge dele er korrekt.

Listen eller listerne ordnes alfabetisk efter forfatterefternavn. I nedenstående tabel kan du se, hvordan du kan opliste din litteratur afhængig af litteraturtype.

Bilag

Det kan være, at der er vedhæftet bilag i opgaven, f.eks. tekster, tekstuddrag, tabeller, anmeldelser og billeder. Bilagene nummereres og ordnes på en overskuelig måde, og der skal naturligvis henvises til dem på rette plads i opgaven.

 

Ved alle større opgaver gælder, at en normalside svarer til 2400 anslag, men i visse fag, hvor der indgår meget symbol-sprog, svarer ”en-side-til-en-side”. Din faglærer ved besked og guider dig i vejledningsforløbet.

Materialetype

Rækkefølge i opgivelse

Eksempel

Artikel i tidsskrift Forfatterens efternavn, første initial. (År). Titel. Tidsskriftets titel, Volumen nr, (Oplag nr.), sidetal Lind, G. (2012). Den militære komponent i statsomvæltningen 1660. Historisk Tidsskrift, 112, (2), 353-373.
Artikel eller dokument på internettet (uden forfatter)

Titel. Navn på hjemmeside. Lokaliseret d. dag måned år på http://URL

Alperne. Wikipedia, den frie encyklopædi. Lokaliseret d. 24. marts 2019 på https:///da.wickipedia.org/wiki/Alperne
Artikel eller dokument på internettet (med forfatter)

Forfatterens efternavn, første initial. (År, dag. Måned). Titel (type af internetkilde hvis muligt.) lokaliseret d. dag måned år på https://URL

Bie, U. (2019, 24. marts). Brexit-plasteret skal rives af. Berlingske Online. Lokaliseret d. 24. marts 2019 på https://www.berlingske.dk/oekonomi/analyse-brexit-plasteret-skal-rives-af
Avisartikel

Forfatterens efternavn, første initial. (år, dag. Måned). Titel. Avisens navn, s. sidetal.

Hardis, A, (2019, 22. marts). Manden i styrehuset. Weekendavisen, s. 5.
Bog med 1 forfatter Forfatterens efternavn, første initial. (År). Bogtitel (udgave). By, land/stat: Udgiver Salomonsen, H. (2013). Matematiske mysterier (2. Udg.) Aarhus, Danmark: Aarhus universitetsforlag.
Bog med to eller flere forfattere

Forfatternes efternavne, første initial. (År). Bogtitel (udgave). By, land/stat: Udgiver

 

Back, K., Djurhuus, S., Dreyer, A. & Schoppe, H. (2019). Sådan skriver du SRP (2. Udg). København, Danmark: Forlaget Colombus).

Ved mere end 4 forfattere skrives den første og derefter m.fl.:Back, K. m.fl. (2019)

IBog – eller anden elektronisk bog

Forfatterens efternavn, første initial. (År). Bogtitel (evt. udgave). By, land/stat: Udgiver. https://url.dk/

Frederiksen, L. (2020). EU’s udfordringer. København, Danmark: Forlaget Colombus. https://eusudfordringer.ibog.forlagetcolombus.dk

Maleri eller andet værk fra et museum eller online museum

Kunstnerens efternavn, første initial. (År). Værktitel. (Medium). Museum. By, land/stat. Lokaliseret d. dag måned år på https://URL

Friedrich, C. (ca. 1817). Wanderer über dem Nebelmeer. (Maleri). Hamburger Kunsthalle. Hamborg, Tyskland. Lokaliseret d. 14. november 2020 på https://https://online-sammenling.hamburger-kunsthalle.de/de/objekt/HK-5161/wanderer-ueber.demnebelmeer?term=caspar%20wanderer&context=defeault&position=o

Opslag på socialt medie

Forfatterens efternavn, første initial. (År, dag. Måned). Første 10-20 ord i opslaget. (Navn på socialt medie) Lokaliseret d. dag måned år på https://URL

Vanopslagh, A. (2019, 9. oktober). Kun 3% af alle gaderøverier i UK opklares af den massive videoovervågning. (Twitter). Lokaliseret d. 12. November 2019 på https://twitter.com/AlexVanopslagh/status/11

Personlig kommunikation fx e-mail eller telefonsamtale

Angives ikke i litteraturlisten men i din tekst.

F. Jørgensen (personlig kommunikation, 8. februar, 2018) foreslog, at man i stedet anvender solenergi.

Podcast

Tilrettelæggerens efternavn, første initial. (År dag. Måned). Titel på podcast. Lokaliseret d. dag måned år på https://

Brix, K. m.fl. (2020). Genstart: En jaguar på vandværket. Lokaliseret den 3. november 2020 på https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-84

Rapport (fx forsknings-eller regeringsrapport)

Fornavn/navn på organisation. (År) titel på rapport. (nr. På rapport, hvis der er et) Udgiver.

Danmarks Nationalbank. (2018). Monetære og finansielle tendenser (Nr. 6). Danmarks Nationalbank

Spillefilm og dokumentarfilm

Producerens efternavn, første initial. (Producer), & instruktørens efternavn, første initial. (År). Titel på film/dokumentar (Type film). Land: Navn på udgivers studie.

Keitsch, D. (Producer), & Ade, M. (Instruktør). (2016). Toni Erdmann (spillefilm). Tyskland og Østrig: Komplizen film.

Tekst i analogi

Forfatterens efternavn, første initial. (År) titel. I: Redaktørs efternavn, første initial. (År). Titel. By, land: Udgiver.

Moggach, L. (2013). Kiss Me First (uddrag). I: Grønlund, A. (2018). Studieretningsbogen. København, Danmark: Forlaget Colombus.

Tv-program

Tv-selskabets eller producerens efternavn, første initial. (År, dag. måned). Evt. Navn/nummer episode. Navn på program. (Programtype). By, land/stat: Tv-kanal.

Metronome (Producer). (2013, 27. august). Luksusfælden. (Tv-udsendelse). København, Danmark: TV3 Danmark.

YouTube

Videoafsenderens efternavn, første initial. Og/eller evt. Brugernavn (År, dag. Måned). Titel på video. Lokaliseret d. dag måned på https://URL

Illustreret Videnskab (2017, 5. november). Sorte huller: Universets mysterier. Lokaliseret d. 25. oktober 2019 på https://www.youtube.com/watch?v=ZIAjayyuPp7M

 

Typisk disposition til SRP

 • Opgaveformuleringen ligger på Netprøver.dk og censor finder den der. Den skal ikke uploades som forside.
 • Du er velkommen til evt. at udarbejde egen forside, billede/figur el.lign.
 • Resume skrives på dansk og tæller med i den samlede opgave
 • Indholdsfortegnelse: En oversigt over opgavens afsnit med tilhørende sidetal.
 • Indledning: Her præsenteres opgavens emne, den problemstilling der undersøges og hvordan problemet undersøges. 
 • Opgavens hovedafsnit: Behandling af emnet gennem eksempelvis redegørelse, analyse, undersøgelse, udledning, sammenlign og diskussion. 
 • Konklusion: Sammenfatning og diskussion af opgavens hovedkonklusion i forhold til opgaveformuleringen. 
 • Litteraturliste.
 • Bilag. (NB opgaven skal kunne læses og forstås uden bilag)


Typisk disposition til SSO

 • Obligatorisk forside, uploades på Netprøver af vejleder.
 • Evt. egen forside, billede/figur el.lign.
 • Resume skrives på dansk, har et omfang på 150 ord
 • Indholdsfortegnelse - En oversigt over opgavens afsnit med tilhørende sidetal
 • Indledning: Her præsenteres opgavens emne, den problemstilling der undersøges og hvordan problemet undersøges.
 • Besvarelse af opgaveformuleringen (er typisk lavet med 2-4 underspørgsmål)
 • Konklusion – opgavens opsamling
 • Litteraturliste.
 • Bilag (NB opgaven skal kunne læses og forstås uden bilag)


Følgende tæller ikke med i opgavens samlede sidetal:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Fodnoter
 • Litteraturliste
 • Bilag
 • Figurer
 • Tabeller og lign.

 

Marts 2018, revideret marts 2021, revideret september 2021/
CS, MF, MRP, MP

En af skolens bygninger i baggrunden med et stort træ foran

Plagiatpolitik

Vi accepterer ikke snyd og/eller plagiat, men hvad er vores sanktioner?

To drenge sidder og kigger på computerskærm foran skabe med bøger

Bibliotek og bogkælder

På biblioteket serviceres både elever og lærere. Måske du søger informationer i forbindelse med en opgave - eller skal aflevere dine lånte skolebøger?

Hovedindgangen til Nykøbing Katedralskole

Kontakt os

Har du spørgsmål eller behov for information - så kontakt os.

Gruppearbejde i klassen