Retningslinjer om ansvarsfordeling (dataansvarlig databehandler)

Se dokumentet her