Videnskabsteori på Nykøbing Katedralskole

På Katedralskolen arbejder vi i videnskabsteori på at gøre elevene bevidste om, at der i gymnasiet arbejdes ud fra et ideal om videnskabelig viden.

At vi gør det klart for eleverne, hvad det er der adskiller videnskabelig viden fra andre former for viden, og at eleverne sættes i gang med at anvende den videnskabelige tilgang som de har arbejdet med i de flerfaglige forløb incl. DHO, SRO og SRP.

Med kendskab til videnskabsteori bliver du bedre til at kunne

  • skelne mellem påstand og viden
  • arbejde metodisk inden for og på tværs af hhv. naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab
  • opstille, besvare og vurdere problemstillinger.

Ved den mundtlige eksamination i SRP i 3g skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser med relevans for opgaven, det er ikke et krav til det skriftlige produkt. På Nykøbing Katedralskole bliver du klædt på til at kunne løse denne opgave i de enkelte fag, samt i dit arbejde med DHO (1g) og SRO (2g). I de flerfaglige forløb vil dine lærere gennemgå relevante kapitler i Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: ”Basal videnskabsteori” Gyldendal 2018, for dig.