HF

HF og videregående uddannelser.

HF-uddannelsen henvender sig  i vid udstrækning til elever, der efterfølgende vil tage en mellemlang videregående uddannelse/ professionsbacheloruddannelse som eksempelvis folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut etc. Med en HF-uddannelse har eleven også mulighed for at tage en lang videregående uddannelse, for en lang række af de lange videregående uddannelser forudsætter optagelse dog, at eleven har specifikke fag på bestemte niveauer. Se nedenstående krav til de enkelte uddannelser.

 

 https://www.ug.dk/foer-du-starter-uddannelse/specifikke-adgangskrav-til-de-videregaaende-uddannelser