DSC_0747.JPG

Studieretning Samfundsfag A, Matematik A

Hvis du vælger denne studieretning, skal du have lyst til:

 •          At få en dybere forståelse at politiske og økonomiske sammenhænge via teorier og modeller.
 •          At forstå og forholde dig kritisk til menneskers handlinger, motiver og forestillinger.
 •          At anvende matematik til beregninger og udvikling af modeller, som kan bruges til at analysere og fremskrive en udvikling, f.eks. i økonomien.
 •          At indsamle og behandle statistiske data om befolkning og samfundsudvikling.
 •          At forstå og forholde dig til Danmarks muligheder i det internationale system.

 

samfundsfag opnår du indsigt i samfundet, forholdet mellem menneske og samfund og viden om de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Du opnår færdigheder og kompetencer i at undersøge og analysere samfundsmæssige forhold og i at formidle dem mundtligt og skriftligt.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet.

 

Emner du kan arbejde med:

 •          EU og migration
 •          Økonomisk lighed eller ulighed 
 •          Bliver verden et bedre sted at leve?
 •          Politik og medier?
 •          Demokrati og politiske værdier?
 •          Hvordan fastlægger vi den bedste økonomiske politik i en globaliseret verden?