Lektieintegreret undervisning

Lektieintegreret undervisning - hvad er det?

På Nykøbing Katedralskole har vi lektieintegreret undervisning på 1.HF. Det betyder at du ikke får læselektier for fra dag til dag. I stedet læses stoffet i timen. Det betyder, at alle i klassen får læst. At alle kan huske stoffet. Og at alle kan deltage aktivt i undervisningen. Det giver tilsammen et rigtig godt undervisningsmiljø. 

Samtidig gør det at du bedre kan disponere over din tid uden for skolen. Sport, fritidsarbejde og venner er det nemmere at få tid til.

Ordningen kører på 4. år og vi er glade for at kunne sige, at den evalueres rigtig godt af vores hf-elever. Desuden er karaktergennemsnittet på hf steget sammenlignet med perioden før indførelsen af lektieintegration. 

I 2.hf er der gradvis overgang til læselektier fra dag til dag. Således sikrer vi, at den studiekompetence det er at læse lektier, også bliver tillært.