Rektor på Nykøbing katedralskole, Kirsten Danving, kan kontaktes skriftligt på

kd@nykgym.dk og telefonisk ved opringning til administrationen på Nykøbing Katedralskole
på telefon 5484 9000.