samfundsfag.jpg

Samfundsfag A - matematik A

Med denne studieretning, skal du have lyst til at:

 • få en dybere forståelse for politiske og økonomiske sammenhænge via teorier og modeller.
 • forstå og forholde dig kritisk til menneskers handlinger, motiver og forestillinger.
 • anvende matematik til beregninger og udvikling af modeller, som kan bruges til at analysere og fremskrive en udvikling, fx i økonomien.
 • indsamle og behandle statistiske data om befolkning og samfundsudvikling.
 • forstå og forhold dig til Danmarks muligheder i det internationale system.

I samfundsfag opnår du indsigt i samfundet, forholdet mellem menneske og samfund og viden om de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Du opnår færdigheder og kompetencer i at undersøge og analysere samfundsmæssige forhold og i at formidle dem mundtligt og skriftligt.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet.

Emner du kan arbejde med:

 • EU og migration
 • Økonomisk lighed eller ulighed
 • Bliver verden et bedre sted at leve?
 • Politik og medier
 • Demokrati og politiske værdier
 • Hvordan fastlægger vi den bedste økonomiske politik i en globaliseret verden?