samfundsfag.jpg (1)

Engelsk A - fransk A - samfundsfag B

Med denne studieretning, skal du have lyst til at:

  • sætte dig ind i engelsk– og fransktalende landes kulturer og samfundsforhold.
  • beskæftige dig med samfundsforhold, identitetsdannelse og multikulturalisme i et europæisk og globalt perspektiv.
  • have lyst til at se og læse engelsk, fransk- og dansksprogede medier og løbende holde dig orienteret om samfundsforhold.
  • forstå andre menneskers levevilkår, forestillinger, motiver og handlinger
  • sætte dig ind i og kritisk anvende teorier, modeller og begreber

I engelsk opnår du viden om og indsigt i engelsksprogede samfund og kulturer. Du erhverver dig sproglige færdigheder og kompetencer, og vil kunne færdes og agere i en global verden, hvor engelsk er et fremtrædende sprog. I mødet med litteratur og gennem eget skriftligt arbejde vil du udvikle din kritiske sans for kommunikation og formidling. 

Fransk er både et sprog- og kulturfag, hvor de to dele vægtes lige højt. For at kunne læse, forstå, tale og skrive sproget på et noget højere niveau end turistfransk, er du nødt til at have et godt kendskab til bla omgangs- og tiltaleformer i de fransksprogede lande, til historie, traditioner, religiøse skillelinjer, indvandring og integration, skolesystemer og politiske systemer. I fransk opnår du dette kendskab ved overvejende at arbejde med litterært materiale og andre kunstneriske udtryksformer. Herudover arbejder du med øvelser og opgaver, der sigter mod at udvikle dit sprog og din sproglige præcision såvel mundtligt som skriftligt.

I samfundsfag opnår du viden om og indsigt i politiske, økonomiske og sociale forhold i forholdet mellem mennesker og samfund og i de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Tilegnelsen og brugen af begreber og teorier står meget centralt. Spørgsmål til synsvinkler, holdninger og værdier står også centralt. Det gælder både når medier, politikere, økonomer og andre eksperter er afsendere. Færdigheder i at søge informationer i databaser og på hjemmesider, bearbejde dem og formidle dem i tabeller, diagrammer eller tekst er en væsentlig kompetence. Det samme gælder læsningen og brugen af statistisk materiale.