P1011905.JPG

Biologi A - kemi B

Med denne studieretning, skal du have lyst til at:

 • Arbejde med kroppen og undersøge, hvordan bla kost og fysisk aktivitet påvirker denne.
 • Udføre test af kondition, muskelstyrke, blodtryk, blodtype mm.
 • Arbejde med arveanlæg og deres indflydelse på udvikling af forskellige sygdomme med biologisk og kemisk tilgang.
 • Arbejde med naturen og med, hvordan mennesket påvirker dens udvikling.
 • Lave biologiske og kemiske forsøg
 • tage på ekskursion.

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, som handler om det, der er levende. Det handler også om den påvirkning som fx mennesket har på naturen, og om hvordan naturen påvirker de levende organismer. Den biologiske forskning fører hele tiden til nye opdagelser. Hvordan disse fx kan bruges på en positiv måde. Undervisningen indeholder en del eksperimentelle forsøg. Disse kan foregå dels i laboratoriet og dels i naturen.

Kemi findes overalt og påvirker mennesker og dyr og deres måde at fungere på. Hvilke stoffer, - naturlige som kunstige - består vores kost af, hvordan påvirkes kroppen og hvad sker med disse stoffer når de nedbrydes. Hvordan påvirkes kroppen af forskellige lægemidler og hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige kemiske stoffers påvirkning af miljøet. Undervisningen indeholder en del laboratorieforsøg.

Studieretningen kan med stor fordel kombineres med idræt på B-niveau, og viden fra matematik B benyttes til at løse biologiske og kemiske problemstillinger. Studieretningen giver dig adgang til en række videregående uddannelser inden for bla sundhed, biokemi, miljø og teknik.

 Emner du kan arbejde med:

 • Brug af stamceller
 • Designerbørn
 • Fødevarekemi, tilsætningsstoffer og sprøjtemidler
 • Livstilssygdomme—udbredelse og betydning
 • Gensplejsning af planter, dyr og mennesket
 • Motions og sundheds betydning for helbredet
 • Forurening
 • Landbrug, både økologisk og konventionelt
 • Nervesystem, smerte, smertestillende medicin og fremstilling af hovedpinepiller