Matematikvejledere

Matematikvejlederne kan give redskaber til at fjerne "snublestenene" , hvis nogle elever har læringsvanskeligheder i faget matematik.

På Nykøbing Katedralskole har vi tradition for at yde ekstra matematikhjælp til de som måtte ønske det.

Matematikvejlederne træffes i skolens studiecafé og efter aftale.

Skolens to matematikvejledere er Kristina Dalgaard og Olav Lyndrup

 

undefined           undefined