TOPGYM_12.jpg

Læsevejledning

Hvis du har problemer med at læse eller stave tilbyder Katedralskolen individuel støtte i form af IT-hjælpemidler og undervisning alene eller i små grupper.

Alle elever bliver screenet i begyndelsen af 1. klasse. Alle elever kan benytte sprogstøtteprogrammet CD-ord. Elever der testes ordblinde får tilbudt ekstra undervisning samt ekstra hjælp i form af små indscannede tekster og evt. en scannerpen.

Der kan desuden søges om ekstra tid til alle eksamener. Ansøgning til sommereksamen senest 1.april. Ansøgning til vintereksamen senest 1. oktober.

Henvendelse til studievejlederne, ordblindekoordinator Michael Welling mw@nykgym.dk eller vicekontorchef Mona Larsen.