natur-miljø-sol.jpg

Natur - mennesker - miljø

Særlige fag: Biologi B og psykologi C

Spørgsmålet om menneskets forhold til naturen har nok aldrig fyldt så meget som det gør nu.

Hvordan udnytter man bedst ressourcerne, mens man stadig passer på naturen? Hvordan passer vores fysiske behov og vores tankegang sammen?

Det kunne være nogle af emnerne i denne fagpakke, som på længere sigt kan føre til jobs på flere områder. Du kan blive miljøteknolog og arbejde med bæredygtig energi eller ekspert i ernæring og sundhed, hvor du blander din biologiske viden om liv og organismer med den psykologisk forståelse for menneskets vaner, tankemønstre og lignende.

Med denne fagpakke forstår du både menneskets fysik og tanker og har altså flere perspektiver.