Info om afslutning af skoleår 2020

Sidste nyt om sommereksaminer efter indgået politisk aftale den 8.april 2020:

Stx, 3.g får 3 eksaminer: skr. dansk, mdt. SRP og skr. eksamen i et studieretningsfag.
2.HF får 4 eksaminer: skr. dansk, skr. engelsk, mdt. dansk og en udtræksprøve.

Årskarakterer - og mulig klagevej

Hermed orienterende skrivelser om, hvordan dette skoleår skal afsluttes på de forskellige årgange:
1.g og DHO
2.g og SRO
3.g tilbage på skolen
1.hf
2.hf tilbage på skolen

Breve fra Børne- og Undervisningsministeriet:
Elever i 1.g og 2.g
Elever i 1.hf

Kirsten Danving
Rektor